Skip to main content

RSS®-RÁDIOFREKVENCIA

RADIOFREQUENCY SAFELY SYSTEM
(Bezpečnostný systém rádiofrekvencie)

Kvadripolárna rádiofrekvencia

Patentovaný bezpečnostný systém rádiofrekvencie je technológia, ktorá zjednocuje funkčnosť hardvéru, softvéru a výnimočných ochranných prvkov, čím zaisťuje bezpečnosť počas používania zariadenia RADIO4.

  • Energia rádiofrekvencie prechádza štyrmi dynamickými elektródami, pomocou ktorých sa tepelný efekt prenáša hlboko do podkožia. Na rozdiel od prístrojov, ktoré využívajú iný spôsob prenosu energie, ako napríklad (monopolárny, unipolárny,…), RSS technológia využíva oveľa nižšiu energiu, čím dochádza k menšej záťaži pokožky a výrazne lepšiemu výslednému efektu.
  • Monitorovací systém pohybu sondy dohliada na jej správny chod, čím zamedzuje popáleniu pokožky a zaručuje bezpečné ošetrenie.
  • Systém na detekciu teploty, vybavený infračervenými senzormi, umožňuje ošetrujúcemu personálu chrániť pokožku klienta v prípade zvýšenia teploty. V prípade nadmerného zvýšenia teploty, systém okamžite upozorní ošetrujúci personál a automaticky zastaví prísun energie.