Skip to main content

TECHNOLÓGIE

Vo výskumných laboratóriách spoločnosti NOVAESTETYC

sa vykonáva dôkladné štúdium v zdravotníckych a kozmetických odboroch, na ktorom spolupracujú špecializovaní inžinieri a technici s dermatológmi. Ich úsilie prináša vznik vysoko výkonných, moderných technológií pre naše kozmetické prístroje.

SONICPHOR®-KAVITÁCIA

RSS® – RADIOFREQUENCY SAFELY SYSTEM – (RÁDIOFREKVENCIA)

IPL-INTENZÍVNE PULZNÉ SVETLO